Vítejte!

S cílem zefektivnit požadavky na podporu a zlepšit řešení nedostatků zavádíme požadavkový systém. Každému požadavku na podporu je přiděleno jedinečné číslo, které můžete použít ke sledování odpovědí online. Pro vaši referenci poskytujeme kompletní historii všech vašich požadavků na podporu. Pro funkčnost bude vyžadavána Vaše platná e-mailová adresa.